Menu

Bezpieczeństwo dla pracownika

Obecnie na rynku dostępnych jest coraz więcej szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Szkolenia prowadzone są nawet w kilku językach, są coraz bardziej interesujące, efektywne, a także co najważniejsze w przystępnych cenach. Szkolenia BHP przeprowadzane są online oraz u klienta.

Pracodawcom grożą dotkliwe kary w wysokości nawet 30000 złotych za dopuszczenie do pracy pracowników bez ważnego szkolenia bhp. W sytuacji, gdy przyczyną ewentualnego wypadku jest brak odbytego kursu bph pracodawcy może grozić nawet odpowiedzialność karna.

Zgodnie z polskim prawem, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy przeprowadzać w każdej firmie zatrudniającej pracowników. Nie ma znaczenia czy dana osoba jest pracownikiem administracyjno-biurowym, robotnikiem, czy pracownikiem biurowym. Na początku przewidziane są szkolenia wstępne, a następnie okresowe szkolenia bhp.

Oczywiście pracodawca może samodzielnie wykonać zadania przewidziane dla służby bhp, jednak wcześniej musi odbyć właściwe szkolenia. Pracodawda może przeprowadzić jedynie szkolenia wstępne, czyli ogólne i stanowiskowe. Profesjonalne szkolenia okresowe rekomenduje się zlecić zewnętrznej firmie.

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest także organizowanie okresowych szkoleń z zakresu BHP. Częstotliwość przeprowadzania tych szkoleń BHP zależy  od stanowiska jakie zajmuje pracownik. Im większe ryzyko wystąpienia ewentualnego niebezpieczeństwa występuje, tym częściej powinno się przeprowadzać szkolania bhp.

Każdy pracodawca, któremu zależy nie tylko na uniknięciu problemów, ale także na podwyższaniu świadomości swoich pracowników w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy powinien zadbać o profesjonalne organizowanie profesjonalnych szkoleń.

Coraz więcej pracowników zainteresowanych jest poszerzaniem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i samodzielnie uczestniczy w kursach bhp. Każdy odbyty kurs BHP daje pracownikowi nie tylko dodatkową wiedzę i poczucie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim dodatkowe kompetencje, które mogą być niezwykle cenne w dalszej karierze zawodowej. Część osób po odbytych szkoleniach bhp odnajduje się w tym aspekcie i przekwalifikowuje się by pracować zawodowo w tej branży.

Categories:   Biznes i budownictwo

Tags:  , ,

Comments