Menu

Czym są ekspertyzy budowlane?

Dzięki ekspertyzom budowlanym jesteśmy w stanie rzetelnie ocenić stan techniczny budynku. Ekspertyza budowlana może zostać przygotowana w formie ekspertyzy technicznej bądź też może przybrać formę opinii stanu technicznego budynku. Co to jednak tak naprawdę jest? Co to oznacza dla nas oraz jak takie ekspertyzy powstają?

Czym jest więc opinia techniczna?

Opinia techniczna jest niczym innym jak oceną stanu budynku. Wydaje się ją najczęściej na podstawie oględzin oraz dokumentacji projektowej. Jej zawartość to między innymi ocena rozwiązań i zjawisk zachodzących w procesie projektowania, realizacji oraz końcowym etapie użytkowania budowli. Jak już wspomniane zostało – opinia zostaje wydana na podstawie oględzin, a jej wynik to przedstawienie wniosków z oględzin i dotychczasowego doświadczenia fachowca. Można zatem domniemywać, że wynik opinii technicznej nie zawsze jest jednoznaczny.

Ekspertyza techniczna – cóż to więc jest?

Ekspertyza techniczna, jak już sama nazwa wskazuje jest czymś dokładniejszym. W tym wypadku, oceny stanu budynku dokonuje się na podstawie przeprowadzonych badań, wyliczeń wytrzymałości fundamentów, ścian czy stropów bądź innych elementów konstrukcji. To co różni ekspertyzę techniczną od opinii technicznej to fakt, że dokonuje ją rzeczoznawca budowlany bądź specjalistyczna firma zajmująca się przeprowadzaniem takich ekspertyz jak figura.team. Osoba przeprowadzająca ekspertyzę techniczną musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz tytuł rzeczoznawcy. Dzięki rzetelnej ekspertyzie technicznej możemy otrzymać rzetelne, a  przede wszystkim jednoznaczne wnioski.

Kiedy wykonuje się ekspertyzy budowlane?

Ekspertyzy techniczne wykonuje się w sytuacji, gdy niezbędne jest dokonanie oceny stanu technicznego budynku. Najczęściej wtedy, gdy zamierzamy kupić konkretną nieruchomość i chcemy sprawdzić czy budynek jest zdatny do użytkowania. Jednak ekspertyzę techniczną warto również wykonać w momencie planowania większej modernizacji budynku, a szczególnie w momencie pojawienia się niepokojących zarysowań na konstrukcji budynku.

Categories:   Biznes i budownictwo

Comments