Menu

Filtry przemysłowe – budowa i sposób działania

Jak sama nazwa wskazuje, rolą filtrów jest przeprowadzanie procesu filtracji. Co to oznacza? Najprościej mówiąc, to separacja substancji stałej od ciekłej lub gazowej. Dowiedz się teraz, jak wygląda budowa i zasada działania takich urządzeń.

Jak zbudowane są filtry przemysłowe?

Przede wszystkim należy wspomnieć o znajdujących się w środku komory filtracyjnej koszach z workami filtracyjnymi. Ich główną zaletą jest ponadprzeciętna trwałość uzyskana za pomocą odpowiednich materiałów, z których je wykonano. Natomiast w ścianie komory filtracyjnej znajduje się otwór regulujący obecność zanieczyszczonego powietrza.
Kosze z workami filtracyjnymi są przytwierdzone do blachy sitowej, która znajduje się między komorą oczyszczonego powietrza, a komorą filtracyjną. Ulokowane są tam jeszcze aluminiowe lub polipropylenowe dysze. Kolejnym elementem budowy jest „lejkowy” zsyp, którego zadaniem jest kontrola nad opadaniem pyłu na dno filtra, a konkretniej – zamknięcie filtra i eliminowanie powstałego pyłu. Zsyp może być zakończony dozownikiem celkowym, przenośnikiem ślimakowym bądź pojemnikiem na pył. Na końcu pozostaje instalacja elektryczna. Dzięki tzw. szafce sterowniczej oraz przewodom przewodzi impulsy sprężonego powietrza, które oczyszczają worki filtracyjne.

W jaki sposób działają przemysłowe instalacje filtracyjne?

Na początku brudne powietrze przenika do komory rozprężnej, w której opada na dno filtra przemysłowego. Potem przechodzi do tzw. komory wkładów filtracyjnych, dzięki której już niektóre elementy pyłu lokowane są na powierzchni filtra. Pojawia się różnica ciśnień, którą kontroluje manometr różnicowy. Gdy ów różnica osiągnie apogeum, zawór w filtrze otwiera się i sprężone powietrze z kolektora zamienia się w impuls, przenikając następnie do rurek przedmuchowych znajdujących się nad każdym wkładem. Sprężone powietrze porusza się zgodnie z długością filtra i przyjmuje formę fali powietrza. Następnie oczyszczone powietrze trafia do czystej komory i stamtąd jest eliminowane na zewnątrz.

Categories:   Biznes i budownictwo

Tags:  , ,

Comments