Menu

Fundusze inwestycyjne – trendy 2018

Inwestowanie w agresywne instrumenty staje się w Polsce coraz bardziej popularne. Wszystko dlatego, że chcemy zarabiać szybciej, więcej i nie boimy się już podejmować ryzyka inwestycyjnego. Posiadamy coraz więcej oszczędności i zgadzamy się na możliwość utraty części kapitału. Wiemy też doskonale, że inwestowanie środków finansowych jest jedyną szansą, by pieniądze pomnażać.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne to forma zbiorowego inwestowania. Pula składająca się z wkładu różnych inwestorów ma szansę osiągnięcia większych zysków, aniżeli inwestor może liczyć w przypadku indywidualnego pomnażania pieniędzy.

Inwestor nabywa jednostki uczestnictwa w różnych funduszach, gdzie jego kapitał zostaje inwestowany w rozmaite instrumenty. Może wybierać te z ograniczonym ryzykiem, takie jak inwestowanie w obligacje czy fundusze rynku pieniężnego albo te bardziej agresywne, jak fundusze akcji. Zarządzaniem jednostkami uczestnictwa może zajmować się samodzielnie albo powierzyć to zadanie ekspertom inwestycyjnym.

Polacy coraz bardziej skłonni do podejmowania ryzyka inwestycyjnego

Do tej pory największym zainteresowaniem cieszyły się inwestycje pewne i bezpieczne, gdzie ryzyko inwestycyjne praktycznie nie istniało. Do takich zaliczały się konta oszczędnościowe oraz lokaty terminowe w bankach. Polacy woleli zarobić mniej, ale za to pewnie.

Dzisiaj decydujemy się coraz częściej na podjęcie ryzyka inwestycyjnego. Instrumenty, takie jak fundusze inwestycyjne są ryzykowne, a więc inwestor nigdy nie może być pewny sukcesu. Jeśli jednak jego inwestowanie przebiegnie korzystnie, osiągnie o wiele większe zyski. To nagroda za podjęcie ryzyka.

Jakie fundusze wybierać w 2018 roku?

Nie można jednoznacznie określić najlepszych funduszy, w które warto inwestować w 2018 roku. Da się prognozować ich powodzenie, ale zawsze są to tylko spekulacje, które mogą zakończyć się niepowodzeniem. Sytuacja na rynku inwestycyjnym w przypadku funduszy inwestycyjnych może zmienić się nagle i diametralnie, a inwestor nie zawsze ma szansę na natychmiastową reakcję.

Nadal Polacy będą stawiać raczej na fundusze z ograniczonym ryzykiem, takie jak fundusze pieniężne czy fundusze obligacji. Ogromnym powodzeniem będą cieszyć się inwestycje połączone. Banki oferują dzisiaj produkt, jakim jest lokata wraz z funduszem. Oznacza to, że część kapitału przeznaczana jest na w pełni bezpieczną lokatę, a tylko część inwestowana jest w fundusz. Dzięki temu o ryzyku inwestycyjnym można mówić tylko w przypadku połowy ulokowanych środków.

Najlepsze strategie, które ograniczają ryzyko utraty kapitału

Instrumenty połączone to tylko jedna z możliwości minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. O jego ograniczaniu można mówić również w przypadku inwestowania w same fundusze inwestycyjne. Na pewno warto inwestować w długim terminie. Należy rozdzielać kapitał na różne fundusze, nabywając jednostki uczestnictwa i budując cały portfel inwestycyjny. Początkujący mogą inwestować też niewielkie kwoty – jednostki można nabywać już od 50 złotych.

Categories:   Biznes i budownictwo

Comments