Menu

Transport przez wieki

Historia to dla nas daty i daty. Jak śpiewali artyści Piwnicy Pod Baranami: “Jakby nie można inaczej”. Wbrew przypuszczeniu, można a nawet trzeba inaczej. Historia ma bowiem magiczną moc zmieniania rzeczy powszechnie uważanych za przyziemne, we wzniosłe, oraz uczy odpowiedzialności przez uwidocznienie, że każdy element naszej aktywności, ma swoje pochodzenie, miejsce i wartość.

Nasza  kuchnia chociażby, jest odwzorowaniem naszego kulturowego oddziaływania na sąsiadów i sąsiadów na nas. Mało kto bowiem wie, tradycję lepienia pierogów dzielimy z Chińczykami od których zapożyczyli ją Mongołowie, następnie od Mongołów zapożyczyli ją Rusini a my właśnie od Rusi. W tym wypadku zjawiska globalne odcisnęły swoje piętno na zjawisku kulturowym.. Co jednak gdy zjawisko kulturowe wyznacza zjawisko globalne?

Anglosaska kultura pracy i kultura prawna, służąca ochronie własności prywatnej legła u podstaw kultury przedsiębiorczości nakazującej dokładną kalkulację kosztów działalności handlowej. W ten sposób, w czasach imperialnej dominacji Wielkiej Brytanii, narodził się handel międzynarodowy i powstała sieć morskich szlaków handlowych. Okazuje się, że tak przyziemna rzecz jak wycena transportu zadecydowała o tym, że karawany, i tradycyjne miasta kupieckie odeszły na drugi plan a prawdziwą magistralą handlu światowego stał się ocean.

Transport morski ze swojej natury jest od dwóch do trzech razy tańszy niż transport drogą lądową. Oprócz tego nie doświadcza on barier polityczno-administracyjnych właściwych transportowi lądowemu. Z tego względu państwa, które w XIX w. Rozbudowały swój potencjał transportowy stały się potentatami handlowymi. Koszt i wycena transportu były również powodami dla których dokonano rewolucyjnych zmian w przebiegu szlaków handlowych, czego przykładem jest Kanał Sueski. Czynniki te, odegrały również decydującą rolę w ukształtowaniu się organizmów gospodarczych które w dzisiejszych czasach zwykło się nazywać Azjatyckimi Tygrysami. Mowa naturalnie o Hong-Kongu i Singapurze.

Koszt i wycena transportu to standardowa czynność prowadzona przez każdego, kto zajmuje się transportem, spedycją lub logistyką. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę do jakich zmian mogą doprowadzić pryncypia tych kalkulacji oraz jak bardzo pchają one świat do przodu.

Categories:   Nowe technologie

Tags:  ,

Comments