Menu

Zabezpieczenie terenu prac drogowych

Nowe drogi powstają i jest to bardzo pozytywne zjawisko. Roboty drogowe to jednak bardzo poważna inwestycja. Wiele planów, wiele ustaleń, wiele różnych formalności musi zostać załatwiona. Przechodząc do aspektu prowadzenia samych prac na drodze, na nowo budowanej drodze, musimy wskazać na ich zabezpieczenie. To pojęcie odnosi się także do prowadzenia robót na drogach już istniejących.

Wszystko regulują przepisy

Roboty drogowe muszą być odpowiednio zabezpieczone, ale nie można tego robić w dowolny sposób. Te kwestie są regulowane przez bardzo dokładne przepisy. Owe zabezpieczenia muszą uwzględnić utrudnienia na drodze, które będą występować, ale nie tylko. Należy także pomyśleć o bezpieczeństwie osób pracujących na drodze oraz uczestników tego ruchu drogowego. Wszelkie elementy muszą być bardzo ściśle dostosowane do przepisów prawa. Wszelkie odstępstwa będą stanowić zagrożenie i należy na nie zwracać uwagę.

Elementy zabezpieczenia robót drogowych

Przejdźmy do konkretów, do konkretnych elementów stanowiących zabezpieczenia prac drogowych. Do podstawowych elementów zabezpieczenia prac drogowych możemy zaliczyć:

  • znaki drogowe
  • sygnalizacja świetlna
  • taśmy ostrzegawcze
  • zapory drogowe
  • tablice kierujące
  • znaki prowadzące na drodze objazdowej
  • pachołki drogowe
  • tablice, które będą kierowały ruchem pieszych

Przepisy prawa drogowego bardzo ściśle określają ustawienie każdego z wyżej wymienionych elementów. Ponadto określają także sytuacje, w których poszczególne elementy powinny być zastosowane. W przepisach mamy podane również odległości, jakie powinny być zachowane przy ustawianiu poszczególnych elementów. To wszystko oczywiście ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Mówiąc o zabezpieczeniach, należy także wskazać na taki element, jakim jest ubiór pracowników. W tym względzie należy zadbać o to, aby wszyscy pracownicy na drodze byli wyposażeni w ubrania w kolorze pomarańczowym. Jest to tak zwana odzież ostrzegawcza. Ponadto również owa odzież powinna posiadać żółte lub też pomarańczowe elementy odblaskowe. Dzięki nim będzie można mówić o znacznie większej widoczności podczas prac wykonywanych po zmroku.

Każdy z elementów stanowiących zabezpieczenia prac drogowych powinien być ustawiony w taki sposób, aby był on stabilny. Bezpieczeństwo prowadzenia prac drogowych to jedna z ważniejszych kwestii, o którą należy zadbać. Należy bardzo ściśle stosować się do przepisów prawa w każdym punkcie, a wówczas będziemy mogli mówić o bezpieczeństwie prowadzenia prac drogowych.

Categories:   Biznes i budownictwo

Tags:  , ,

Comments