Menu

Zakup i wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego

Sprzęt rehabilitacyjny to rzecz, która może być potrzebna każdemu z nas. Warto pamiętać o tym, że niekoniecznie musi być wydatkiem poważnie naruszającym nasze możliwości finansowe. Czas życia naszego społeczeństwa wydłuża się coraz bardziej. Duża liczba mężczyzn dożywa 75 roku życia, a kobiety 80 lat. Dlatego coraz częściej zdarza się, że w opiece nad seniorami potrzebny jest sprzęt rehabilitacyjny niezbędny do prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym. W nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego pomagają dwie instytucje: NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) oraz PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), które refundują sprzęt rehabilitacyjny dla osób potrzebujących.

Refundacja sprzętu rehabilitacyjnego

Warto pamiętać o tym, że pojęcie sprzętu rehabilitacyjnego jest pojęciem szerokim. W jego zakresie wskazać możemy podział na konkretny sprzęt rehabilitacyjny (np. wózek inwalidzki), sprzęt ortopedyczny (np. usztywniające kołnierze), oraz środki pomocnicze (np. pieluchomajtki). Świadomość różnicy jest o tyle istotna, że w zależności od rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego różne instytucje zajmują się jego dofinansowywaniem.

  • refundacją sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych zajmuje się NFZ. Zanim złożymy wniosek o dofinansowanie musimy uzyskać zlecenie zaopatrzenia u lekarza, który posiada uprawnienia do wydawania takich zleceń. W tym celu udajemy się do lekarza pierwszego kontaktu, który daje skierowanie do lekarza specjalisty, a ten decyduje czy sprzęt jest faktycznie potrzebny osobie. Następnie należy potwierdzić zlecenie w Wojewódzkim Oddziale NFZ i zrealizować zlecenie w sklepie bądź u producenta, który ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Oddziałem NFZ. W przypadku częstego kupowania środków np. co miesiąc w Wojewódzkim Oddziale NFZ wydawane jest zlecenie, przysługujące na zakup środków w każdym miesiącu. Lekarz rodzinny może wtedy w kolejnych miesiącach wypisywać zlecenia, które realizowane będą w punkcie zakupu środków.
  • instytucją odpowiedzialną za refundację wszystkich rodzajów sprzętu rehabilitacyjnego jest PFRON. W przypadku sprzętów ortopedycznych i środków pomocniczych wysokość dofinansowania wynosi do 100% udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie ceny na dany przedmiot  lub do 150% sumy kwoty limitu i wymaganego udziału własnego, jeżeli cena zakupu przekracza ustalony limit. W przypadku sprzętu rehabilitacyjnego dofinansowanie wynosi do 80%. Wnioski o dofinansowania z PFRON należy składać w Państwowym Centrum Pomocy Rodzinie. Okres rozpatrywania wniosku wynosi 30 dni. Musimy jednak liczyć się z tym, że nie zawsze otrzymamy dofinansowanie. Wszystko zależy od liczby osób, które składały wnioski i dostępnych środków.

Odliczanie sprzętu rehabilitacyjnego od dochodu

W ramach ulgi rehabilitacyjnej istnieje możliwość odliczenia kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne od uzyskanego dochodu, czyli również sprzętu rehabilitacyjnego. Prawo do odliczenia przysługuje osobie niepełnosprawnej z przyznanym orzeczeniem o niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub grupie inwalidzkiej. Sprzęt rehabilitacyjny od podatku może odliczać również opiekun prawny osoby niepełnosprawnej. Warunkiem odliczenia kwoty od podatku jest nieprzekraczanie przez osobę niepełnosprawną dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym. Mówiąc konkretniej dochody nie mogą przekraczać kwoty 10 080 zł. Rodzaje wydatków, które można odliczyć od dochodu określa art. 26 ust. 7a ustawy o PIT.

Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego

Zamiast kupować sprzęt rehabilitacyjny, możemy go wypożyczyć. Wynajmowaniem sprzętu zajmują się specjalistyczne szpitale, poradnie zdrowia, ale również niezależne wypożyczalnie. Kiedy opłaca się wypożyczać sprzęt rehabilitacyjny? Przede wszystkim wtedy kiedy chcemy wypróbować jakiś sprzęt. Kiedy zależy nam na sprawdzeniu jak czujemy się z nim na co dzień. Dla osób, którym zakup nowego sprzętu wydaje się zbyt dużym wydatkiem, wypożyczenie jest dobrą opcją. Często jest tak, że wypożyczalnie oferują nam naprawę zepsutego sprzętu rehabilitacyjnego. Można więc powiedzieć, że w przypadku kłopotów ze sprzętem nie zostajemy na lodzie. Co więcej przy doborze sprzętu spodziewać możemy się fachowej obsługi osoby, która doradzi nam w każdym aspekcie. Samo użytkowanie wypożyczonego sprzętu nie jest drogie. Miesięcznie za użytkowanie ponosimy niewielką opłatę, a dodatkowo przy wypożyczaniu wpłacamy jednorazowa kaucję.

Artykuł został opracowany przy współpracy ze sklepem medyczno-ortopedycznym Visamed, który prowadzi również wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

Categories:   Nowe technologie

Tags:  , ,

Comments