Menu

Jak zbudować pozytywny scoring w BIK?

W przeciwieństwie do różnego rodzaju instytucji finansowych, które oferują pożyczki ratalne oraz tzw. chwilówki, banki mają nałożony obowiązek sprawdzenia oceny punktowej w Biurze Informacji Kredytowej. Wśród firm pozabankowych odwoływanie się do rejestru BIK nie zawsze jest realizowane i w dużej mierze zależy od indywidualnych zasad funkcjonowania parabanku. Często jednak korzystają z alternatywnych baz danych, w których również figurują informacje o pożyczkobiorcach. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że poprzez poprawę scoringu możliwy jest wzrost zdolności kredytowej.

Czym jest scoring w BIK?

Scoring, czyli ocena punktowa służy przede wszystkim bankom oraz innym instytucjom finansowym do oceny wiarygodności pożyczkobiorcy. Im ocena ta jest wyższa, tym większa jest też szansa, że klient otrzyma pożyczkę lub kredyt. Baza BIK zajmuje się przechowywaniem informacje na temat wszystkich osób, które kiedykolwiek zaciągnęły zobowiązanie finansowe wobec banku i/lub przedsiębiorstwa korzystającego z owego rejestru. Tymczasem niski scoring BIK może skutecznie utrudnić, a nawet uniemożliwić uzyskanie pożyczki online. W sytuacji, gdy okaże się, że osoba jest wpisana do rejestru dłużników, to otrzymanie pożyczki może okazać się znacznie trudniejsze.

Jakie działania pozwolą poprawić scoring?

Niski scoring BIK może skutecznie przekreślić szanse na uzyskanie pożyczki. Niemniej jednak za sprawa kilku prostych sposobów możliwe jest jego poprawienie.

Pierwszą i jednocześnie naczelną zasadą pozytywnej zdolności kredytowej jest trzymanie się terminów spłat zaciągniętych zobowiązań. Pamiętaj, że przekroczenie terminu spłaty o kilka dni (maksymalnie do 30) nie wpłynie negatywnie na scoring BIK.

Nie składaj wielu wniosków kredytowych w tym samym czasie. Jeżeli sytuacja życiowa tego nie wymaga, nie warto wnioskować o kilka pożyczek jednocześnie. Miej na uwadze fakt, że takie postępowanie również jest odnotowywane w rejestrze BIK. Tym samym im więcej zostanie złożonych zapytań o kredyt lub pożyczkę, tym mniejsza będzie ostateczna ocena punktowa pożyczkobiorcy.

Po tym, ja dokonasz spłaty zobowiązania, wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W ten sposób, potencjalny pożyczkobiorca będzie dużo bardziej wiarygodny dla danej instytucji finansowej, niż osoba, która zaciąga zobowiązanie po raz pierwszy. Jeżeli jednak opóźnienie w spłacie pożyczki może wynieść więcej niż 30 dni, warto zdecydować się na cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jak scoring BIK wpływa na procedury ubiegania się o pożyczkę pozabankową?

Osoby posiadające niski scoring, które z różnych powodów nie mogą wpłynąć na poprawę swojej oceny punktowej mogą ubiegać się o pożyczki przez internet, czyli chwilówki online. Tak jak zostało to wyżej wspomniane niektóre firmy pożyczkowe w ogóle nie biorą pod uwagę rejestru BIK. Niemniej jednak mogą sprawdzić inne bazy rejestrów, jak: KRD, ERIF czy BIG.

Większość firm oferujących szybkie pożyczki sprawdza przede wszystkim kryterium dochodowe. Tym wymaganym dokumentem zwiększającym szanse na przydzielenie pożyczki online jest zaświadczenie o stałych dochodach, które najczęściej wystarcza do tego, żeby dana instytucja finansowa zdecydowała się na udzielenie zobowiązania finansowego oraz ewentualne odroczenie spłat.

Aby dokonać mądrego wyboru, warto skorzystać z rankingu chwilówek na serwisie chwilowkiok.pl

Categories:   Biznes i budownictwo

Tags:  , ,

Comments