Menu

Separator w kanalizacji – czym jest?

O oczyszczaniu ścieków powiedziano już chyba wszystko. Nadal jednak istnieje kilka pojęć, które warto stale wyjaśniać i przypominać ich znaczenie. Jednym z nich są separatory.

Separatory – czym są?

Separatory są wykorzystywane do oczyszczania ścieków, zanim zostaną one odprowadzone do kanalizacji. Jest to związane z dwoma podstawowymi procesami, czyli sedymentacją i flotacją.

Jak działają separatory?

Separatory mają obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego lub stali. Wewnątrz urządzenie jest podzielone za pomocą ścianki z otworem przelewowym na osadnik i komorę sepracji. Jak już zostało wspomniane wcześniej, zasada działania separatora opiera się na dwóch procesach: sedymentacji i flotacji. Pozwala to na oddzielanie drobnych zanieczyszczeń płynnych, do których można zaliczyć m.in. substancje ropopochodne oraz tłuszcze. Osadniki, które znajdują się na samym początku separatora zatrzymują natomiast te substancje, które mają zdolność do szybkiego opadania. Tak przefiltrowane ścieki są przenoszone następnie do komory separacji, w której zostają poddawane procesowi flotacji. Zjawisko to jest związane z uwydatnianiem cząsteczek ścieków o mniejszej gęstości i ich pojawianiu się na powierzchni. Po właściwym oczyszczeniu ścieki są transportowane do kanalizacji.

Konserwacja separatorów

Aby separatory mogły wypełniać swoje zadanie właściwie i oczyszczać ścieki, muszą działać sprawnie. Należy w tym celu wykonywać ich regularną konserwację. Usługi z tego zakresu świadczone są przez firmy hydrauliczne, m.in. stankan.pl. Profesjonalne firmy wykonują usługi zarówno dotyczące samej konserwacji, jak i naprawy separatorów, które w wyniku zaniedbania uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Dobrze zadbane separatory na pewno będą w stanie właściwie izolować ścieki, a do kanalizacji będą trafiały jedynie produkty oczyszczone.

Warto korzystać z usług profesjonalnych firm hydraulicznych, dzięki którym uda się utrzymać separatory we właściwym stanie. Cały system oczyszczalni ścieków będzie dzięki temu działał bardzo sprawnie.

Categories:   Biznes i budownictwo

Tags:  , ,

Comments