Menu

Egzamin radcowski – co o nim wiadomo, co się z nim wiąże?

Każdy aplikant wie, że egzamin radcowski jest zwieńczeniem trzyletniej aplikacji radcowskiej. Jak wspomniany egzamin wygląda i czy jest się czego obawiać? Piszemy o tym w naszym tekście.

Zdanie egzaminu konkursowego (uwaga, to nie jest to samo, co egzamin radcowski!) jest wymogiem przyjęcia na aplikację.Jego zakres przedmiotowy niczym się nie różni od zakresu materiału, którego dotyczy egzamin na aplikację adwokacką. Sam egzamin konkursowy jest przeprowadzany w formie pisemnej jako test, który składa się ze stu pięćdziesięciu pytań. Prawidłowe odpowiedzenie na przynajmniej sto z nich zapewnia nam wynik pozytywny. Egzamin odbywa się raz w roku i przeprowadzają go komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji radcowskiej.

Aplikacja radcowska jest odpłatna – kwota, jaką należy uiścić, wynosi trzyipółkrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aplikant w trakcie aplikacji musi mieć patrona, który jest jego opiekunem – monitoruje i kontroluje jego rozwój. Do obowiązków aplikanta należy również uczestnictwo w zajęciach teoretycznych, a także odbycie praktyk w prokuraturach, sądach, a także w innych jednostkach. Cała aplikacja trwa trzy lata, które wieńczy egzamin radcowski.

Tak jak w przypadku pozostałych egzaminów prawniczych, zadania oraz ich opisy z dotychczasowych egzaminów radcowskich są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. W ten sposób osoby chcące przygotować się do testu poprzez rozwiązywanie zadań z wcześniejszych egzaminów, mają taką możliwość.

Aby przystąpić do egzaminu, należy uiścić opłatę w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu, należą zaświadczenie o odbyciu aplikacji, a także dowód uiszczenia opłaty za egzamin radcowski. Dotyczy to oczywiście aplikantów, ponieważ lista dokumentów koniecznych do złożenia przez osoby, które nie odbyły aplikacji, jest znacznie dłuższa.

Należą do nich między innymi życiorys, kwestionariusz osobowy, dokument będący zaświadczeniem uzyskania tytułu doktora nauk prawnych, kopia dokumentu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra i ukończenia wyższych studiów prawniczych, dokumenty zaświadczające o co najmniej czteroletnim okresie zatrudnienia i wykonywania czynności wymagających wiedzy prawniczej, czy też oryginał dowodu wpłaty za egzamin. To zaledwie wycinek z całej listy, tak więc przed złożeniem dokumentów sprawdźcie dokładnie, czy macie je wszystkie.

Egzamin radcowski odbywa się w całym kraju w tym samym czasie, co pozwala uniknąć ewentualnych przecieków. Wiadomo już zawczasu, kiedy dokładnie odbędzie się egzamin radcowski oraz adwokacki w roku 2019. Minister Sprawiedliwości wyznaczył terminy wspomnianych egzaminów na dni 26-29 marca 2019 roku.

Każdego kandydata na radcę zapewniamy – lata nauki i mozolnego zdobywania wiedzy na pewno zaprocentują na egzaminie. Mimo że do egzaminu pozostało jeszcze kilka miesięcy, trzymamy już za wszystkich kciuki! Przejrzyjcie dotychczasowe zadania egzaminacyjne i nie stresujcie się – to jest zwieńczenie waszej dotychczasowej nauki i praktyki, tak więc całą tę wiedzę już macie!

Categories:   Biznes i budownictwo

Tags:  ,

Comments