Menu

Opieka nad starszą osobą we własnym zakresie

Z pewnością każdy z nas zastanawia się jak będzie wyglądało jego życie za 10, 20 czy 40 lat. Im bardziej wybiegamy naszymi myślami w przyszłość tym jaśniej maluje się obraz starości. Jak powinno wyglądać życie osoby starszej? Jaką opiekę należy jej zapewnić?

Z pewnością okres starości wymaga od opiekuna nie tylko cierpliwości ale także specjalistycznej wiedzy, bowiem często z wiekiem pojawiają się pewne schorzenia, które aby leczyć należy przede wszystkim znać i wiedzieć jakie środki zastosować. Często także czujemy się bezradni w opiece nad wymagającą starszą osobą warto jest więc zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanych ośrodków. Pierwszym miejscem, do którego można się udać są Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Działają one w każdym mieście, każdej gminie.

Ośrodki te organizują i świadczą usługi opiekuńcze lub w razie konieczności specjalistyczne zarówno w miejscu zamieszkania jak i poprzez umieszczenie np. w ośrodkach wsparcia. Udzielanie tego rodzaju świadczeń opiekuńczych jest najbardziej rozpowszechnioną forma pomocy dla osób starszych lub chorych, które wymagają opieki, a rodzina z różnych przyczyn nie może jej zapewnić. Pod pojęciem usług opiekuńczych rozumie się wszystkiego rodzaju czynności mające na celu zaspokojenie podstawowych codziennych potrzeb życiowych, a także opiekę lekarza i pielęgniarki zaleconych w wywiadzie. Coraz większy nacisk kładzie się również na zapewnienie osobie starszej kontaktów z otoczeniem poprzez angażowanie jej w różnego rodzaju spotkania czy przedsięwzięcia organizowane w osiedlowych czy miejskich klubach.

Usługi specjalistyczne natomiast odnoszą się do zapewnienia opieki dostosowanej do schorzeń czy niepełnosprawności i udzielane są przez wykwalifikowany personel medyczny. Chcąc uzyskać pomoc w realizacji usług opiekuńczych należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedniego ze względu na zamieszkanie osoby wymagającej świadczenia. Każdy z ośrodków posiada szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi jak również uchwalony w drodze uchwały regulamin częściowego bądź całkowitego zwalniania z płatności. Z uwagi na indywidualność w każdej gminie, warunki te mogą w danym województwie różnić się od siebie. Pomaganie jest dobrem, a wyciągnięcie pomocnej dłoni do najbardziej potrzebujących jest w dzisiejszych czasach, w których dominuje pogoń za pieniądzem, stanowi gest najwyższego człowieczeństwa. Warto jest więc pochylić się nad tymi, którzy dziś nie mogą żyć samodzielnie. Czasem tylko uśmiech, dobre słowo i czyjaś obecność wystarczy do tego by uczynić drugiego człowieka szczęśliwym.

Artykuł powstał we współpracy z GoldCare.pl

Categories:   Moda i uroda

Tags:  , ,

Comments