Menu

Urządzenia do sygnalizacji włamania i napadu

System alarmowy jest zestawem urządzeń do sygnalizacji włamania i napadu. Podstawą tego zestawu jest centrala alarmowa, do której trafiają informacje z pozostałych elementów, takich jak manipulator, czujniki czy sygnalizator. System alarmowy jest przeznaczony do ochrony ważnych obiektów, takich jak domy, biura czy hale produkcyjne. Ma on trzy główne tryby: brak czuwania, czuwanie i alarm. Każdy system składa się z elementów, które mają określoną funkcję w ochronie mienia.

Zasilacz do systemu sygnalizacji alarmowej

Zasilacz jest niezbędnym elementem układu sygnalizacji alarmowej. Urządzenie to zasila cały system mocą 12V, a w przypadku awarii sieci pobiera energię z akumulatora kwasowo- ołowiowego. Wiele z nich jest też wyposażonych w układy przeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe, co stanowi dodatkową zaletę w razie nieprzewidzianych wydarzeń. Popularnym rodzajem urządzenia jest zasilacz buforowy APS 412, który nie wymaga transformatora sieciowego.

Centrala alarmowa – głównodowodzący systemu alarmowego

Do centrali alarmowej trafiają informacje ze wszystkich urządzeń do niej podłączonych. Po ich przetworzeniu podejmuje się określone decyzje odnośnie włączenia lub niewłączenia alarmu. Z tego względu urządzenie to powinno być niedostępne dla włamywaczy i być blisko właściciela obiektu. Główne rodzaje modułów centrali alarmowych to:

 • Micra – dla warsztatów lub sklepów,
 • Versa – dla domów jednorodzinnych oraz małych biur,
 • Perfecta – dla średnich firm,
 • Integra – dla dużych przedsiębiorstw, banków, obiektów wojskowych itp.

Czujniki – detektory zagrożenia

Zadaniem czujek jest dostarczanie informacji centrali alarmowej. Jeśli w ich otoczeniu pojawi się jakikolwiek obiekt, który będzie zinterpretowany jako zagrożenie dla systemu, zostanie wszczęty alarm lub inne działania zapisane w programie. Wyróżnia się głównie czujki:

 • na podczerwień,
 • ultradźwiękowe,
 • wibracyjne,
 • inercyjne,
 • zbicia szkła,
 • mikrofalowe,
 • magnetyczne,
 • mieszane.

Manipulator – komunikator z centralą

Manipulator służy do komunikacji z centralą alarmową. Urządzenie to umieszcza się w widocznym miejscu aby wydawać za jego pomocą komendy np. odnośnie włączenia i wyłączenia czuwania. Manipulator wysyła też informacje dot. awarii i zarejestrowanych zagrożeń. Główne typy tych urządzeń do LED oraz LCD.

Sygnalizator – powiadomienie optyczne lub akustyczne

Sygnalizator odpowiada za powiadamianie o wystąpieniu zagrożenia. W tym celu wyróżnia się sygnalizację świetlną (optyczną), akustyczną (dźwiękową) lub optyczno-akustyczną. Urządzenie to montuje się zarówno w środku, jak i na zewnątrz pomieszczenia.

Categories:   Biznes i budownictwo

Tags:  , ,

Comments