Menu

Jak wyglądają typowe pale CFA?

Pale CFA to inaczej pale formowane świdrem ciągłym używane są przede wszystkim do budowy fundamentów głębokich. Swoje zastosowanie znalazły w wielu branżach budowlanych, głównie przy budowie ścian palowych wykorzystywanych w konstrukcjach oporowych, ekranów akustycznych oraz obiektów mostowych. Ich celem jest także wzmacnianie podłoża i konstrukcji.

Pale formowane świdrem, czyli CFA wykonywane są bezpośrednio przed użyciem na placu budowy. Ich produkcja odbywa się z użyciem świdrów, które ruchem obrotowym dowiercają się na odpowiednią głębokość. Kolejnym etapem jest wpompowanie w odwiert pod odpowiednim ciśnieniem specjalnej mieszanki betonowej. Po skończonym etapie betonowania, do niezastygniętego jeszcze betonu wprowadzane są elementy zbrojne, których celem jest stabilizacja konstrukcji. Elementy formowane świdrem ciągłym – pale CFA wykorzystuje się do budowy fundamentów i ścian palowych (blokujących, siecznych, sąsiadujących), zwłaszcza na gruntach twardo plastycznych i wysoko zagęszczonych. Jednakże udowodniono wszechstronność wykorzystywania pali CFA i montażu ich w praktycznie każdym rodzaju gruntu. Swoje zadanie spełniają między innymi jako fundament na terenach piaskowych, żwirowych, glinach, pyłach oraz w miękkich skałach. Pale CFA doskonale także spełniają swoją funkcje w warstwach gruntów wodonośnych.

Średni czas wykonania jednego pala CFA waha się w granicach 30 minut. W tym czasie wykonywany jest odwiert, a następnie dół, jak wspomniano wcześniej wypełnia się mieszanką betonową, w której umieszczane jest stalowe zbrojenie. Pale CFA są szczelnie wypełnione i przymocowane do gruntu dzięki synchronizacji między podnoszeniem świdra i jednoczesnym betonowaniem. Urządzenia do konstrukcji pali CFA tak zwane palownice mają możliwość rejestrowania parametrów technicznych pala, takich jak lokalizacja, głębokość,  średnica,  ilość zużycia mieszanki betonowej, czas wiercenia i formowania, czy ciśnienie instalacji. Ponadto należy zauważyć, że wykonanie pala CFA jest dużo tańsze niż innych konstrukcje, a ich uniwersalne  zastosowanie w różnorodnym podłożu sprawia, że są chętniej wykorzystywane w branży budowlanej.

Materiał stworzony przy współpracy z portalem staltechnika.pl

Categories:   Biznes i budownictwo

Tags:  ,

Comments